OFFICE-TEL

Full Nội Thất
Giá: 9 Triệu/Tháng
Diện tích 40m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Full Nội Thất
Giá: 10 Triệu/Tháng
Diện tích 29m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Nội thất cơ bản: Rèm cửa, máy lạnh, máy nước nóng, bếp từ,...
Giá: 9 Triệu/Tháng
Diện tích 42m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Nội thất cơ bản: Rèm cửa, máy lạnh, máy nước nóng,...
Giá: 7,5 Triệu/Tháng
Diện tích 40m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 42m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 44m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 40m2
Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
X