2 PHÒNG NGỦ

Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 50m2
116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 56m2
116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 50m2
116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Full Nội Thất
Giá: 11 Triệu/Tháng
Diện tích 50m2
116 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
X